Home Contact Us

We are the only NZ Police oversight body

We are not part of the NZ Police

Under law we are fully independent

If you have a complaint about the NZ Police, you can come to us

Mana Whanonga Pirihimana Motuhake

Home / Language Help

درباره ما

IPCA تنها ناظر رسمی برعملکرد پلیس نیوزیلند است. اگر شکایتی در مورد پلیس دارید، می توانید به ما مراجعه کنید.

ما بخشی از پلیس نیستیم - تحت قانون، ما کاملا مستقل عمل می کنیم

موارد تخلفی که از انها می توانید شکایت کنید

سوء رفتار پلیس •

غفلت درانجام وظیفه توسط پلیس •

اقدامات، سیاست ها و ایین های دادرسی پلیس •

ما چه سرویس هایی را ارائه نمی دهیم

ما مشاوره حقوقی ارائه نکرده و یا جبران خسارت نمی کنیم. •

ما یک سرویس پاسخگویی اضطراری نیستیم - بررسی شکایت ها زمان براست. •

ما نمی توانیم به عنوان سخنگو از جانب شما عمل کنیم. •

ما درخواست برای اسناد پلیس را پردازش نمی کنیم. •

ما به اعتراضات علیه جریمه های نقض قوانین راهنمائی و رانندگی رسیدگی نمی کنیم. •

چگونه شکایت کنیم

شکایت به صورت آنلاین

info@ipca.govt.nz - به ما ایمیل بزنید

IPCA, PO Box 25221, Wellington 6140 - از طریق پست

اگر به مشاوره یا راهنمایی نیاز دارید، با شماره تلفن ۰۸۰۰۵۰۳۷۲۸ با ما تماس بگیرید.

استفاده از مترجم شفاهی

ما می توانیم مترجم شفاهی بر روی خط تلفن برایتان فراهم کنیم. این یک سرویس رایگان به نام Ezispeak است.

با شماره تلفن ۰۸۰۰۵۰۳۷۲۸ با ما تماس بگیرید و Ezispeak را بخواهید. •

به ما بگویید که به چه زبانی صحبت می کنید. •

از شما خواسته می شود که روی خط منتظر بمانید - تلفن را قطع نکنید. •

یک مترجم حرفه ای معمولا ظرف دو دقیقه روی خط تلفن به شما می پیوندد تا به شما کمک کند که با ما صحبت کنید. •

یاری رسانی در مورد شکایات

اگر به کمک نیاز دارید، با شماره تلفن ۰۸۰۰۵۰۳۷۲۸ با ما تماس بگیرید.

شما همچنین می توانید از یک وکیل یا پشتیبان، از جمله از یک فامیل یا دوست کمک بگیرید.

نهادهای دیگری که می توانند یاری برسانند

کمکهای متداول

دفاتر مشاوره شهروندان یا

Citizens Advice Bureau (CAB) اطلاعات و کمکهای رایگان را در محیطی محرمانه ارائه داده و همچنین می توانند با استفاده از Language Connect به زبان های دیگر کمک ارائه دهند.

به آدرس اینترنتی

CAB مراجعه کنید.

0800 367 222

language@cab.org.nz

یاری رسانی و مشاوره حقوقی

مراکز حقوقی همگانی، مشاوره و کمک حقوقی رایگان [به عموم مردم] ارائه می دهند.

به آدرس اینترنتی

Community Law centres مراجعه کنید.

یک مرکز حقوقی پیدا کنید.

MoST Content Management V3.0.8886